Informacja dla absolwentów! Osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego, proszone są o składanie deklaracji do środy 8.09.2021 r.

Zacznij wpisywać i naciśnij Enter