Uwaga!
Sesja 2. Lato 2021 (czerwiec – lipiec 2021)
Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2021: do 7 lutego 2021 r. w sekretariacie szkoły (druki dostępne w szkole).
W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzamin w sesji styczeń – luty 2021 – termin ten jest wydłużony do 8 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie zasad  nauczania podejmowanego w ZS Warka -> pobierz

Zacznij wpisywać i naciśnij Enter