Panowie poprowadzili wykłady dla uczniów naszej szkoły na temat działalności Narodowego Banku Polskiego. Młodzież miała możliwość przekonania się jaką rolę pełni NBP, poznała pozaekonomiczną działalność tej instytucji. Naczelnik Departamentu Edukacji Ekonomicznej wskazał jak ważną rolę we wdrażaniu edukacji ekonomicznej odgrywa Bank Centralny, mówił o tym, że NBP jako jedna z pierwszych instytucji zajął się edukacją ekonomiczną, ponieważ dostrzegł jej wpływ na stabilność systemu finansowego oraz dojrzałość zachowań rynkowych. Uczniowie zapoznali się również z obecnymi projektami edukacyjnymi realizowanymi przez Narodowy Bank Polski.
W drugiej części wykładów pan Przemysław Wiśniewski pokazał uczniom nierozerwalny związek pomiędzy życiem kulturalnym, społecznym kraju a ekonomią. Odbyli spacer po epokach historycznych, by zobaczyć jak zagadnienia te mają ze sobą wiele wspólnego.
Pomysłodawczynią i organizatorką tego spotkania  była pani Aneta Wodzińska. W wykładach uczestniczyły klasy: I TH, ITL, IITH, II TG, III TH, III LO, pod opieką pani: Anety WodzińskiejHanny Rejnchard. Patronat medialny w imieniu szkoły objęła pani dyrektor Dorota Kreczmańska.
Na zakończenie warto dodać, że uczniowie ZSP w Warce biorą udział w projekcie: edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”. Projekt ten został dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Opiekunkami i koordynatorkami tego projektu są panie: Aneta Wodzińska i Hanna Rejnchard.
Miejmy nadzieję, że to spotkanie to dopiero początek owocnej i długotrwałej współpracy.

Spotkanie z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego
nbp_16nbp_15nbp_14

Spotkanie z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego

Zacznij wpisywać i naciśnij Enter