W ramach projektu nr: POKL.09.02.00-14-027/13 pt. „Wybieram lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w naszej szkole od kwietnia realizowane są WARSZTATY MŁADEGO HOTELARZA.

 Zajęcia mają na celu:

  • przybliżenie zakresu obowiązków w poszczególnych pionach obiektów noclegowych,
  • zapoznanie z zasadami funkcjonowania obiektów hotelarskich w praktyce,
  • zaznajomienie ze specyfiką branży turystycznej,
  • pokazanie współpracy sektora turystycznego ze środowiskiem lokalnym.

Warsztaty Młodego Hotelarza są lekcjami hotelarstwa w praktyce, młodzież ma możliwość uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z przedstawicielami branży turystycznej i hotelarskiej.

Aneta Wodzińska

Zacznij wpisywać i naciśnij Enter