Wczoraj, 20.06.2017 r. odbył się w naszej szkole pierwszy w sesji letniej, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w klasach technikalnych w zawodach technik hotelarz, logistyk, żywienia i usług gastronomicznych. Do egzaminu przystąpili również uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w zawodach sprzedawca i kucharz. Była to doskonała forma oceny poziomu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.

Część pierwsza egzaminu trwała 60 minut i składała się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna była prawidłowa. Aby zdać test pisemny uczniowie muszą otrzymać co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.

Mamy nadzieję, że wszystkim naszym wychowankom dobrze się powiedzie i z niecierpliwością oczekujemy na wyniki za dwa miesiące.

 

Zacznij wpisywać i naciśnij Enter