MIĘDZYSZKOLNY KONKURS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

„Droga to miejsce bardzo swoiste, jedyne w swoim rodzaju.
Jest jakby odrębnym krajem, w którym nie rządzi żaden rząd
lecz jedno prawo naturalne.
Najważniejszą cechą drogi jest swoboda.
Charles Frazier

Cele:

 • dokumentowanie własnych podróży,
 • promocja uroku niezwykłych miejsc w polskim pejzażu,
 • uwrażliwianie na jakość rzeczywistości, w której żyjemy,
 • rozwijanie zainteresowań obiektywnymi zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie i kulturze,
 • kształtowanie twórczych postaw wobec świata.

Organizatorzy konkursu:
Mariola Rękawik
Małgorzata Mrozek

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Warki.
  (Szczególne zaproszenie dla nowo przyjętych uczniów do klasy pierwszej, w roku szkolnym 2017/2018).
 2. Praca powinna być wykonana indywidualnie.
 3. Praca konkursowa może mieć formę:
  • wypowiedzi literackiej (felieton, reportaż, opowiadanie);
  • fotoreportażu, fotofelietonu;
  • albumu fotograficznego (5 – 7 zdjęć) wzbogaconego komentarzem tekstowym.
 4. Przy realizacji tematu warto wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:
  • niezwykłość polskiego pejzażu (kapliczka, wiatrak, cmentarz,);
  • urok polskiej prowincji (wiejska chata, szpaler drzew);
  • pierwsze zetknięcie z miejscem „gdzie diabeł mówi dobranoc”
  • relikty przeszłości;
  • magiczne miejsca (np. las, ogród, łąka)
 5. Przy ocenie prac szczególnie ważne będzie oryginalne ujęcie tematu i inwencja twórcza uczestników konkursu.
 6. Gotowe prace należy składać do dnia 12 września 2017 roku, u organizatorek konkursu.
 7.  Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni oceną cząstkową w semestrze pierwszym, w roku szkolnym 2017/2018, z przedmiotów nauczanych przez organizatorki konkursu.
 8. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29 września 2017 roku.
 9. Organizatorki służą wszelką pomocą uczestnikom konkursu.

Nagrody:
Laureaci konkursu – autorzy pięciu najlepszych prac – otrzymają nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w konkursie.
Prace zostaną zaprezentowane szerszej publiczności za pośrednictwem Biblioteki Miejskiej w Warce.

Zacznij wpisywać i naciśnij Enter