Troje uczniów naszej szkoły otrzymało stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego
„Mazowsze –stypendia dla uczniów szkół zawodowych” na lata 2018/2019.
Stypendium w wysokości 4.924 PLN na ucznia otrzymali:

  • Daria Tobiasz- Technikum hotelarskie,
  • Dominika Pisarek- Technikum hotelarskie,
  • Oskar Tomczyk- Technikum żywienia i organizacji usług gastronomicznych.

Daria oraz Dominika za wybitne osiągnięcia oraz uzyskanie największej ilości punktów w rejonie radomskim otrzymały dyplom uznania oraz nagrodę rzeczową od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podczas spotkania zorganizowanego w celu uhonorowania uczniów z najlepszymi wynikami.
Jednym z wymogów, by móc złożyć wniosek o stypendium, było osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce (średnia ocen ze wszystkich przedmiotów  przynajmniej 4.0 oraz średnia z trzech wybranych przedmiotów zawodowych przynajmniej 5.0).
Obecnie stypendyści realizują ,,Indywidualny plan rozwoju zawodowego ucznia”, który opracowali wraz ze swoimi opiekunkami: Panią Aldoną Rzeźnik, nauczycielką przedmiotów gastronomicznych oraz Panią Izabelą Podworską, nauczycielką przedmiotów hotelarskich.
Celem udzielenia stypendiów jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru województwa mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.
Serdecznie gratulujemy tegorocznym stypendystom i jednocześnie zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do skorzystania ze stypendium w przyszłym roku.

Stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego dla naszych uczniów
44832259_1151351818375944_1813841934087618560_n44810216_2196877797053614_3258838729699098624_n44807379_1095297737299449_128204361468739584_n

Stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego dla naszych uczniów

Zacznij wpisywać i naciśnij Enter