Proponujemy Wam udział w zabawie.
Wierzymy, że potraficie zaistnieć kreatywnie w projekcie kierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu grójeckiego.
Dlaczego Franz Kafka?
Nazywany wizjonerem XX-XXI wieku, jego utwory zyskały miano arcydzieł literatury europejskiej, wywarły istotny wpływ na literaturę polską (Bruno Schulz, Witold Gombrowicz).
Zależy nam na promowaniu uczniów o zdolnościach artystycznych i akademickich.
Istotą działań jest także krytyczny odbiór tekstów kultury, podkreślenie profetycznego charakteru prozy F. Kafki.
W jego wizjach człowiek XX/XXI wieku skazany jest
na całkowite oddanie się pracy. Pozbawiony czasu dla rodziny, staje się bezradny wobec opresyjnej machiny urzędniczej, bezsilny wobec nieustannie zmieniającego się prawa, samotny wśród milionów. Kluczem do zrozumienia jego dzieł mogą być słowa: „Z kłamstwa robi się istotę porządku świata” (Proces).

Organizatorzy konkursu:
Liceum Ogólnokształcące im P. Wysockiego w Warce i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 PLM „Warszawa” w Warce.
Osoby odpowiedzialne za organizację:

 • Mariola Rękawik, Katarzyna Kogut, Urszula Jaworska,
 • Małgorzata Mrozek, Kamila Stępniewska.

Cele:

 • promowanie uczniów o zdolnościach artystycznych i akademickich
 • uwrażliwianie na jakość rzeczywistości, w której żyjemy
 • rozwijanie zainteresowań literackich i pozaliterackich
 • kształtowanie twórczych postaw wobec świata
 • wymiana intelektualna, służąca integracji szkół regionu.

Praca konkursowa, wykonana indywidualnie, może mieć formę:

 • plakatu
 • rysunku
 • komiksu
 • fotografii
 • collage’u.

Do konkursu można zgłosić:

 • plakat – format B1
 • pracę plastyczną na papierze -format A3
 • komiks -format A4, min. 4 strony
 • fotografię -format A4, min. 2 zdjęcia (dodatkowo – elektroniczny zapis zdjęć).

Przy ocenie będą brane pod uwagę:

 • oryginalność ujęcia tematu
 • pomysłowość, twórcze podejście do zagadnienia
 • jakość i estetyka przygotowanej pracy
 • gotowe prace należy składać osobiście, lub przesłać pocztą, do dnia 5 kwietnia 2019 roku
 • miejsce przekazywania prac – sekretariat LO w Warce, ul. Warszawska 45
 • ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12 kwietnia 2019 roku
 • organizatorzy służą wszelką pomocą uczestnikom konkursu: mariola.rekawik1@wp.pl, mrozmal@wp.pl

Uczestników konkursu prosimy o przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy organizatorów konkursu, do 28 lutego 2019 roku.

Nagrody:
Laureaci konkursu – autorzy pięciu najlepszych prac – otrzymają nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy, uczniowie oraz ich nauczyciele, otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w konkursie i dyplomy pamiątkowe.
Uroczyste rozdanie nagród nastąpi 16 kwietnia 2019 roku, w świetlicy szkolnej LO w Warce, ul. Warszawska 45.
Prace zostaną zaprezentowane szerszej publiczności za pośrednictwem Biblioteki Miejskiej w Warce, Muzeum im. K. Pułaskiego i lokalnej prasy.

Zacznij wpisywać i naciśnij Enter