Praktyki szkolne firmy Revas

W klasach drugich i trzecich zakończyły się praktyki szkolne realizowane w formie Branżowych Symulacji Biznesowych firmy Revas. Gracze w branżach: gastronomicznej, hotelarskiej i logistycznej [...]