Po raz kolejny nasza szkoła otworzyła swe progi przed uczniami klas ósmych. W tym roku szkolnym Dzień Otwarty zorganizowano 29 marca. 🙂
Na wstępie wszystkich zebranych powitali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Następnie Pani Dyrektor Anna Górnicka przedstawiła aktualną ofertę edukacyjną. W swoim przemówieniu wymieniła liczne atuty naszej placówki, dzięki którym szkoła wzbudza zainteresowanie i cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym. Goście obejrzeli film przedstawiający kierunki kształcenia oraz możliwości, jakie daje ukończenie szkoły w wybranym zawodzie. Kolejnym punktem programu było przedstawienie przez uczniów naszej szkoły zawodu, w którym aktualnie się uczą oraz korzyści wynikających z tego wyboru. Punktem kulminacyjnym był występ solowy Weroniki Witkowskiej z klasy trzeciej technikum żywienia i organizacji usług gastronomicznych, który został nagrodzony gromkimi brawami. 🎤👏
Na zakończenie odbył się pierwszy sprawdzian wiadomości w murach naszej szkoły (na aplikacji kahoot) na temat jej funkcjonowania, przygotowany specjalnie dla młodszych kolegów – tym razem bez ocen, ale za to z nagrodami dla najlepszych.🏆 Przeprowadzona została również ankieta on-line na temat preferencji ósmoklasistów związanych z wyborem przyszłego kierunku kształcenia. Podczas spotkania serwowano poczęstunek przygotowany przez uczniów klas uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, który z jednej strony był pokazem umiejętności zdobytych podczas zajęć, z drugiej strony był miłą niespodzianką dla naszych gości. 🥐🍪Wszyscy, którzy przybyli na spotkanie, mogli delektować się pyszną kawą serwowaną przez uczniów w naszej „Kawiarence na Obwodowej”. ☕️
Mamy nadzieję, że przyszłym Uczniom i ich Rodzicom spodobała się nasza szkoła i 1 września spotkamy się na … uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego. 🙂🌞

Zacznij wpisywać i naciśnij Enter