Angielska przygoda hotelarzy

Obecnie miesięczne praktyki zagraniczne odbywa grupa hotelarska. Uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe w hotelach, codziennie uczą się języka angielskiego, poznają kulturę Brytyjczyków oraz [...]

Zawody na miarę Europy

Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu działalności przedsiębiorstw podczas 4-tygodniowych praktyk w Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Nasz projekt [...]