Projekt „Inwestycja w przyszłość”

inwestycja_w_przyszosc_logo


Projekt „Inwestycja w przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt „Inwestycja w przyszłość” jest Projektem partnerskim. Liderem projektu jest SYNTEA S.A.


Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności 1450 uczniów z 17 placówek z województwa mazowieckiego,
poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego programu rozwojowego dla uczniów obejmującego dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji /uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe, staże realizowane u pracodawców
Udział w Projekcie jest bezpłatny.


W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
jakość obsługi w turystyce, barista, język angielski dla organizatorów ruchu turystycznego, operator wózków jezdniowych podnośnikowych, ADR - transport towarów niebezpiecznych drogą lądową, wykonywanie usług kelnerskich, grafik komputerowy, język angielski dla logistyków, carving, kompetencje społeczne.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy uczestników projektu

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego na uczestnictwo w Projekcie

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie uczestnika Projektu o rezygnacji z udziału w Projekcie „Inwestycja w przyszłość”

Zacznij wpisywać i naciśnij Enter