Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) zostaje zmieniony harmonogram rekrutacji.
Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej-kliknij tutaj.

 

Zacznij wpisywać i naciśnij Enter