rimini_logo

„Praktyki bez granic 2”

ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE

POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048010
w ramach projektu
„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

rimini

Zacznij wpisywać i naciśnij Enter