Projekt „Umiejętności, kwalifikacje i praca”

inwestycja_w_przyszosc_logo


Projekt „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1  Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Organizatorem projektu jest firma SYNTEA S.A..


Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym  naszej placówki, poprzez realizację programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia i staże dla uczniów, rozwijające ich umiejętności zawodowe oraz doposażenie szkoły.


Funkcjonowanie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SpInKa) jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca”
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 8.30 i 14.30 – 15.30 w bibliotece szkolnej działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery. Jego głównym celem jest przygotowanie uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej w projekcie oraz zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.


Uczniowie klasy II TL i II TH/TG biorący udział w projekcie „Umiejętności, kwalifikacje i praca”, zorganizowanym przez firmę SYNTEA S.A., mieli możliwość odbycia wakacyjnego miesięcznego stażu zawodowego (150 godzin) w różnych firmach. Młodzież pracowała w hotelach, magazynach, restauracjach i pizzeriach. Udział w stażu to okazja, żeby wyjść poza szkolną teorię i sprawdzić jak funkcjonuje biznes w praktyce. To także możliwość do wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej pracy.


W ramach projektu uczniowie odbędą wybrane przez siebie szkolenia:
1. Obsługa naziemna statków powietrznych
2. Logistyk
3. Obsługa kas fiskalnych 
4. Multimedia w reklamie 
5. Florystyka
6. Barman 
7. Język angielski dla kelnerów
8. Język angielski dla kucharzy
9. Personel pokładowy linii lotniczych
10. Marketing internetowy
11. Operator wózków jezdniowych podnośników

Pliki do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie o dochodach

Zacznij wpisywać i naciśnij Enter