hiszpania_logo

„Viva España! Zagraniczne Praktyki Zawodowe”

POWERVET-2017- 1-PL01- KA102-037720

w ramach projektu

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Zacznij wpisywać i naciśnij Enter