Inauguracja projektu miała miejsce 11 grudnia 2008 r.

Kompetencje Kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

17 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie informacyjne, w którym uczestniczyli organizatorzy, przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciele pracodawców oraz Rada Pedagogiczna.

Nauczyciele brali udział do tej pory w seminariach (maj, czerwiec) oraz opracowali autorskie programy nauczania dla poszczególnych kompetencji. W lipcu wspólnie z młodziezą bedą uczestniczyli w roli opiekunów w Wakacyjnych Obozach Naukowych.

Zacznij wpisywać i naciśnij Enter