Młodzież klas IV wraz z opiekunem panią Agatą Śliwą miała okazje zapoznać się z zasadami budowy i funkcjonowania miejskiej stacji uzdatniania wody przeznaczonej dla mieszkańców Warki. Mieści się ona w samym centrum, przy rynku na ul. Farnej 4, na terenie Zakładów wodociągowych.
Zadaniem zakładów jest pozyskanie wody ze studni głębinowych przy pomocy pomp II-go stopnia, by poddać ją następnie procesowi uzdatniania w procesie technologicznym, zanim zostanie udostępniona użytkownikom. Jednostki te również na bieżąco kontrolują parametry dystrybuowanej wody aby spełniała normy ustawione przez Ministra Zdrowia.
Woda miejska jest czysta, nie zawiera metali ciężkich, jest zdatna do picia prosto z kranu. Jedynym jej mankamentem jest jej twardość, która może powodować wiele problemów w naszych gospodarstwach domowych i przemyśle.

Zacznij wpisywać i naciśnij Enter